Informace o webu a ochrana autorských práv

Autorská práva Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.fotografky.com a www.klarastojanikova.cz je BcA. Klára Stojaníková, Vladimírova 5, Praha 4 Nusle, IČ: 71791302, která je v souladu se zák. č. 121/2000 sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „provozovatel“). Provozovateli náležejí všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách www.fotografky.com a www.klarastojanikova.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly. Tato pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek provozovatele. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.fotografky.com a www.klarastojanikova.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana dat Shromažďované informace a jejich využití k přístupu na stránky www.fotografky.com a www.klarastojanikova.cz může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám. Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu. Pokud si uživatel přeje opravit osobní data, které o něm provozovatel má, může jej o to požádat na e-mailové adrese klara@fotografky.comnebo na poštovní adrese, uvedené na stránce kontakty či na stránce pojednávající o autorských právech.

Kódy třetích stranNa tomto webu používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

Cookies „Cookies“ jsou informace, které se z internetové stránky převádějí na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí její další používání. Jako většina internetových stránek i stránky provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Pokud nechce uživatel cookies používat, nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky Na stránkách www.fotografky.com a www.klarastojanikova.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá provozovatel kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností. Ohledně změny v politice ochrany osobních dat si provozovatel vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování uživatelů Při používání těchto stránek uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost Případná rizika, plynoucí uživateli z používání těchto stránek, závisejí zcela na uživateli a provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelnými, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.


Veškeré informace umístěné na webu www.fotografky.com a www.klarastojanikova.cz jsou informativního charakteru.

ČEKÁTE MIMINKO? TO CHCE KRÁSNOU PAMÁTKU!

HLEDÁTE NOVOU PRÁCI, TVOŘÍTE NOVÝ WEB?

CHCETE DAROVAT NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK?

profesionální fotografický ateliér pod vedením zkušené a analogem odkojené fotografky Kláry Stojaníkové.

Vytvoříme vám osobní i firemní portrétní fotky, k tomu i reporrtážně zachycené vaše event události. Analog je naším srdcem.

© Copyright 2023

Použití cookies

Náš web používá cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme při tvorbě webu zapojili.

Odmítnutím se vám nezobrazí reference ani mapa, kde se ateliér nachází. Ale nejste žádná béčka, zkopírováním adresy a vložením do mapy ve vašem mobilu opět na mapě budete ;-)

odmítnout

OK